Indmeldelse i foreningen Læring for Livet

Indsæt 100 kr. på konto 9570-12975996 husk at skrive navn på indbetalingen

send Navn og adresse, telefon nr. og E-mail adresse til berithmc@sol.dk 

Når vi har din E-mail adresse, så sender vi aktivitetsfolder pr E-mail